گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!کوه بلور (شا سفيد کو)

نیما فرید مجتهدی

مقدمه:
واکاوی نام‌واژه کوه بلور (شاه سفيد کوه) و نقش عوامل جغرافيای طبيعی و زمين‌شناسی در شکل‌گيری اين نام‌واژه، هدف اصلی نگارش اين مقاله می‌باشد و در کنار آن سعی شده تا يکی از قله‌ها و مناطق بکر و ديدنی غرب مازندران (رامسر-تنکابن) در حد توان به خوانندگان معرفی گردد.

شاسفیدکو

شاسفیدکو

موقعیت:
کوه بلور با ارتفاع 3431 متر در انتهای دره رودخانه پل‌رود (دره اشکور) که به جؤر اشکور (جؤر ولايت) معروف است قرار گرفته که از نظر تقسيمات اداری-سياسی جزء شهرستان رامسر می‌باشد. اين کوه، که کوهی مرزی ميان رامسر و تنکابن می‌باشد، در مرز دو حوضه‌ی رودخانه‌ی لاکتراشان از زيرحوضه‌های رودخانه‌ی چالِکرودِ رامسر و سرشاخه‌های حوضه‌ی رودخانه‌ی پُل‌رود [پولؤرود] واقع شده است. و آخرين روستای دره‌ی اشکور که در پای اين کوه آرميده روستای ميج و در دره چالکرودِ رامسر، روستای ييلاقی لاکتراشان می‌باشد. لازم به ذکر است که شاه سفيدکوه به وسيله‌ی کوه‌های اِرِسوج، لاکِرِه، تَنوره کَش، ميان دشت، پيلارتبار، ناشمين و اِريِه احاطه شده است.


وجه تسميه
در منطقه‌ی اشکورات، جنت رودبار(جن ده رودبار) و دوهزار، اين کوه به کوه بلور (شاه سفيدکوه) خوانده می‌شود که از نقاط مختلفی قابل رويت است.
اما دليل اين نام‌گذاری چيست؟
دليل اطلاق اين اسم به کوه، رنگ بسيار روشن آن می‌باشد که به راحتی از نواحی اطراف هم‌چون کوه‌های خشه‌چال، بُزابُن، پلهم دشت و روستاهای ميج و لاکتراشان به شکل خاص و زيبايی نمايان می‌باشد. به طوری که حتا توجه هر ناظرِ ناآشنايی را در ميان قله‌ها و کوه‌های اطراف به خود جلب می‌کند.
برای تبيين علمی و چگونگی تأثير عامل جغرافيای طبيعی در اين نام‌واژه، لازم است توضيحات مختصری در رابطه با زمين‌شناسی منطقه ارائه گردد. کوه بلور (شاه سفيدکوه) از نظر ساختمان زمين‌شناسی و اشکال ريخت‌شناسی، يک ناوديس برگشته (معلق) می‌باشد. همان‌طور که می‌دانيم طاقديس‌ها و ناوديس‌ها حاصل چين‌خوردگی می‌باشند. در چين‌خوردگی، اصولاً کوه‌ها منطبق بر طاقديس و دره‌ها منطبق بر ناوديس هستند. در سری‌های رسوبی با تناوب سنگ‌های سخت و سست فرسايشی، اشکال معکوسی به وجود می‌آورد که مغاير شکل اوليه‌ی ساختمانی آن‌ها می‌باشد.
ناو معلق ناهمواری معکوسی است که در محل ناوديس و منطبق بر سنگ مقاوم و به دنبال عميق شدن محل ميان طاق‌ها در طاقديس‌های مجاورآن به وجود می‌آيد. به دليل برافراشتگی حاشيه‌ی ناوديس در طبقه‌ی سخت، اغلب شکل آن شبيه کف قايق است (محمودی،1379). به عبارت ساده، يعنی به جای اين‌که ناوديس در دره با ارتفاع پايين‌تر باشد در ارتفاع بالاتر نسبت به زمين‌های اطراف قرار می‌گيرد. اين ناوديس (کوه بلور) به وسيله‌ی چند گسل به صورت بريده بريده شده درآمده و همين گسل‌ها باعث بالا آمدن اين ناوديس و تشکيل کوه بلور شده‌اند. جنس سازندها و سنگ‌های تشکيل دهنده‌ی اين کوه از سنگ آهک و آهک گلی، خوب لايه‌بندی شده با رنگ خاکستری روشن است که متعلق به دوره‌ی زمين‌شناسی کرتاسه بالايی می‌باشد. و جنس زمين‌های اطراف و بدنه اين کوه از سازندها و سنگ‌های گدازه‌ای و آذرآواری خاکستری تيره تا سياه‌رنگ مربوط به دوره‌ی کرتاسه‌ی پايينی و بالايی است.
باتوجه به فرسايش سازندها و سنگ‌های کوه بلور در طول زمان و قرار گرفتن آن تحت تأثير شرايط اقليم کوهستان سرد و کم باران و صخره‌ای بودن (خاک کم) و کمبود آب به علت آهکی بودن کوه (چشمه‌ها در ارتفاع پايين‌تر ظاهر می‌شوند) و ارتفاع (شيب زياد آن)، پوشش گياهی اندکی در دامنه‌ها و يال‌های کوه بلور مشاهده می‌شود. کمبود پوشش گياهی، عدم تشکيل و تکامل خاک و در معرض فرسايش فيزيکی بودن سنگ‌های تشکيل‌دهنده، باعث عريان بودن چهره‌ی قله‌ی اين کوه شده است. اين عامل به همراه دو عامل مهم ديگر:
الف: رنگ سازندها و سنگ‌های کوه که آهک با رنگ خاکستری روشن، که در اثر فرسايش لايه‌های سطحی به صورت کِرِم رنگ هم مشاهده می‌شود.
ب: و جنس زمين‌های اطراف بدنه‌ی کوه که از سنگ‌های آذرينِ تيره تا سياه رنگ می‌باشد، موجب شده اين قله با رنگ روشن در پس‌زمينه‌ای از سنگ‌های تيره و سياه رنگ به شکلی متمايز با چشم‌انداز سفيدگون به ويژه در بعضی از ساعات روز درآید. به علت همين رنگ روشن متمايز، مردم بومی به آن بلور يا سفيدکوه (اسپه کو) می‌گويند و به احتمال زياد بعد از دفن شخص مورد احترامی بر بالای قله، به آن شاه سفيدکوه می گويند. بايد توجه داشته باشيم که در زبان گيلکی به چيزهای روشن بلور می‌گويند. حتا نام برخی از دختران با پوست و چهره‌ی روشن را بلور می‌گذارند(همچون کاس برای افراد چشم سبزو آبی).

تفاوت سازند های زمین شناسی کوه بلور و زمین های اطراف (پیکانها و نقطه چین ها مرز تقریبی بین دو سازند را نشان می دهد

تفاوت سازند های زمین شناسی کوه بلور و زمین های اطراف (پیکانها و نقطه چین ها مرز تقریبی بین دو سازند را نشان می دهد

شاه سفيدکوه
در بالای قله‌ی کوه بلور، ضريح آهنی سبز رنگی خودنمايي می‌کند. اين ضريح که در بلندترين نقطه‌ی ارتفاعی قرار گرفته، بدون هيچ گونه بنا و حتی نام و نشانی می‌باشد. نگارنده در پرس‌وجوی ميدانی و در جستجوی کتابخانه‌ای، اثری از نام و اطلاعاتی از شخص مدفون و تاريخ زندگی او نيافت. در کنار ضريح و در فاصله‌ی چند متری، مسجدی داروجين وجود دارد که به عنوان پناه‌گاهی برای کوهنوردان و زائران نيز مورد استفاده قرار می‌گيرد.

کوه بلور و شاه سفید کوه دو نقطه‌ی سیاه روی قله‌ی بقعه و مسجد می‌باشند

کوه بلور و شاه سفید کوه دو نقطه‌ی سیاه روی قله‌ی بقعه و مسجد می‌باشند

این بقعه، مورد احترام مردم مناطق اشکور، لاکتراشان، دوهزار و. . . می‌باشد

این بقعه، مورد احترام مردم مناطق اشکور، لاکتراشان، دوهزار و. . . می‌باشد

«اين بقعه، مورد احترام مردم مناطق اشکور، لاکتراشان، دوهزار و. . . می‌باشد. اين امام‌زاده که به شاه سفيد کوه مشهور است، در نظر معتقدان شفادهنده‌ی بيماری و از بين برنده‌ی نازايی زنان و دارای معجزات ديگر است. از اين رو آنان که خواسته و حاجتی دارند، نذر می‌کنند که گوسفند يا گاو‌نری و اگر توانش را ندارند چيزهای کم‌بهاتر در راه شاه سفيد کوه قربانی می‌کنند. و پس از برآورده شدن نيازشان، گوسفند يا گاو را به همان‌جا برده قربانی می‌کنند. و يا معادل آن را به بيماران می‌پردازند. رسم ديگر جاری در اين امام‌زاده چيدن کل يا نهادن سنگ‌ها روی هم است. بدين معنی که شخص نذرکننده پس از رسيدن به مطلوب، به شاه سفيدکوه آمده و چند سنگ را بر روی هم قرار می‌دهد.» (مشايخی،1380) البته نگارنده روايتی ديگر را نيز در رابطه با همين چيدن سنگ که توسط راهنمای محلی ما انجام شد، مشاهده نمود: اين‌که زائران برای نزديکان و آشنايان و کسانی که دوست‌شان دارند، به وسيله‌ی چيدن چند سنگ برروی هم، خانه برای دنيای آخرت که به آن خانه‌ی آخرت می‌گويند، می‌سازند.

گفته می‌شود که بنای این بقعه حدود هشتصد سال است که ساخته شده و مردم در روزهای جمعه و به ویژه عید قربان برای زیارت در آن‌جا جمع می‌شوند و گاو و گوسفند قربانی می‌کنند

گفته می‌شود که بنای این بقعه حدود هشتصد سال است که ساخته شده و مردم در روزهای جمعه و به ویژه عید قربان برای زیارت در آن‌جا جمع می‌شوند و گاو و گوسفند قربانی می‌کنند

«گفته می‌شود که بنای اين بقعه حدود هشتصد سال است که ساخته شده و مردم در روزهای جمعه و به ويژه عيد قربان برای زيارت در آن‌جا جمع می‌شوند و گاو و گوسفند قربانی می‌کنند» (يگانه چاکلی،1381). از جاذبه‌های اين محل‌، تماشای مناظر بکر و موقعيت جغرافیایی ويژه اين کوه می‌باشد. در سمت شمال دره رودخانه لاکتراشان و جنگل‌های انبوه و کرانه‌های دريای کاسپين و در دامنه‌ی جنوبی، دره پُل‌رود (پولؤرود) و مناظر بسيار زيبایی به ويژه در مواقع مه‌گرفتگی نمايان می‌سازد. در سمت شمال غربی، قله‌های بُزابُن، سماموس در جنوب شرقی و در جنوب، پهلم دشت و خَشه‌چال در شمال، کوه‌های تنوره کش، لاکره و… مشاهده می‌شود. چشمه «شادخومبار» در پايين بقعه و درياچه‌ای معروف به درياچه‌ی بلور و تونل بزرگی در حدود يکصد متری شمال غربی بقعه، از مناطق بسيار معروف و تاريخی قله‌ی شاه سفيدکوه به شمار می روند» (يگانه چاکلی،1381_با اصلاحات).

بالا سمت راست بقعه شاه سفیدکوه، مسجد، و در انتها کوهی که بر آن علامت + است بزابن و × سماموس بالا چپ، لاکره، تنوره کش. پائین راست کوه خشه چال و پائین چپ ارسوج

بالا سمت راست بقعه شاه سفیدکوه، مسجد، و در انتها کوهی که بر آن علامت + است بزابن و × سماموس بالا چپ، لاکره، تنوره کش. پائین راست کوه خشه چال و پائین چپ ارسوج

راه‌های دسترسی به شاه سفيدکوه:
برای رسيدن به کوه بلور (شاه سفيدکوه) از چندين راه می‌توان استفاده کرد که البته راه اول به علت بيش‌ترين مسير ماشين‌رو و به همين علت کم‌ترين ميزان کوهنوردی و پياده‌روی، بهترين و راحت‌ترين راه می‌باشد.
1- کلاچای
کلاچای، رحيم آباد، جاده اشکور(سفيدآب)، گرمابدشت، دوراهی زياز (و انتخاب مسير سمت چپ به طرف تونل زياز)، کاکرود، بارگاه دشت، آسمان رود، لات محله، درگاه، سنگ سر رود، پرندان، دوراهی و انتخاب مسير خاکی واقع در سمت چپ، دوگل، محمودلات، کِت، تُمل، نِداک، کِلايه اشکور، دوراهی لج و ميج و انتخاب راه سمت چپ، روستای ميج و ازآنجا راه مال‌رو تا شاه سفيدکوه.
2- رامسر
راه رامسر، تنکابن، جاده هريس (چالکرود)، گانگسر، پيازکش، جارجيلو، دالاخانی، ليماک ده، ايژگی، اِکراسر، جنت رودبار(جن ده رودبار)، ميشاروک، جيرحيات، چورته، سورمشک، آرمو، پلهم جان، لاکتراشان، شاه سفيدکوه.
3- راه‌های تنکابن- راه های تنکابن
(راه های تنکابن که به شاه سفيدکوه منتهی می شونداقتباس از کتاب ارزشمند «نگاهی همه سويه به تنکابن» می‌باشد که در اين‌جا به طور بسيار خلاصه ارائه شده است):
3-1- راه فرعی از راه َلشتو
جاده رامسر-تنکابن، شيرود، لشتو، تودارک، گل محمد لنگه، پيشه شار، کُچه سر، سُورگُلی، عمران، بالابندحاجته، گَرمِن، جَلستان، ليجکوه، جيرکريم، جورکريم، ازارچال، هلوستان، گاوزيره کش، جَعَک، لاکتراشان، جِيرموت، کوره سر، ميان دشت، کوه بلور.
3-2- راه فرعی از چالکش
از لشتو به سمت شرق، شب خوس کول، درويش سرا، گورا، چالکش، آهک چال، لنگه دشت، دِنيوش، عرق کش، بالانبر، در اینجا به يک دو راهی که از سمت راست(غرب) بعد از عبور از محلهای مير عمران و لوزه سرا به بالانبد و ادامه راه قبل می رسد. اما در ادامه مسير به سمت چپ(شرق) به محلهای پيازپشته، گل چشمه، لاپشته، سوته سر، تاشه سرا، سياه دمرده، آغوزچال، پيرزن گورسر، رشيه آب، نارستان، هرسه نفرچال، وَلگ سَر، خش تَله و گاو زيره کش و در ادامه هم‌چون مسير قبلی به شاه سفيدکوه می‌رسد.
3-3- جاده‌ی فرعی کشکو به سيب کلايه
تنکابن، کسکو، پلطان، گرده پشته، غرب منطقه نسيه کوه، منبرسنگ،لپرپلت، شمشير بَزِه سنگ، گلزاربُن، هندرچال، قهوه‌خانه سردابی، انبارسر. از اين بخش راه به دو مسير تقسيم می شود:
3-3- الف – جاده‌ی مال‌رو کوهستانی غرب: کِنسه، ديمرون، ديگه سرا و کوه هزارچم، لاکتراشان، شاه سفيدکوه.
3-3- ب – راه جنوب: روستای سيب کلايه، دره مهی دره، انحراف به سمت شرق، آبادی پيشکوه، بندسر، سرای تابستانی راور، منطقه‌ی کوهستانی پالوکا گردن، شاه سفيدکوه.
3-4- راه تنکابن- دوهزار
تنکابن، خرم آباد، قلعه گردن، جاده دوهزار، لتاک، درازلات، چال دره، توبُن، ميان کوه، ادامه‌ی راه اصلی به سمت غرب، پس پشته، گلستان محله، برسه، شانه تراش، پايان جاده‌ی ماشين‌رو و راه مال‌رو، چشمه‌ور، گُل چال، بندبن، گردکوه، پليچه، زردسر، نرکش، دشتک سرا، راور، پالوکاگردن، شيرکوه، کُردين، کل گردن، گُچه، شاه سفيدکوه.
هر کدام از اين مسيرهای مورد اشاره به ويژه مسيرهای جنگلی-مرتعی رامسر و تنکابن تجربه‌ای فرح‌بخش تا صعود به شاه سفيدکوه را برای مسافران و زائران فراهم می‌نمايد.
تشکر و قدردانی:
از دوست عزيزم آقای رسول احمد پور که در مطالعه‌ی حاضر مرا همراهی نموده و همچنین از آقای علی گلچين دوست گرامی‌ام که با کمک‌هايش در منطقه‌ی اشکورات هميشه همراه و پشتيبان من بوده، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

منابع :
1-مشايخی،حبيب ا… ، نگاهی همه سويه به تنکابن ، انجمن آثار و مناظر فرهنگی، تهران، 1380
2-يگانه چالکی، حسن، جغرافياي تاريخی اشکور- نگاهی گذرا به جواهردشت، تابان ، 1381
3-سازمان جغرافيايي نيروهای مسلح،1383، نقشه های توپوگرافی 1:50000 ،
هير II 6063،لاکتراشان6163 III ، رامسر IV6163،جواهرده I 6063
4-سازمان زمين شناسی ، نقشه زمين شناسی 100000 جواهرده و رامسر .
5-سازمان نقشه برداری کشور،نقشه های توپوگرافی1:2500، تمل lll NE 6063 و جواهرده I SE 6063

نیما فرید مجتهدی
nima_mojtahedi[at]yahoo.com

بنویشته‌کس: نیما فرید مجتهدی

۲۹

زمین جرگه مئن تلمبار ببؤ

اکتبر 5th, 2007

26 ته نظر

ای مطلبˇ نظرانˇ RSS

 1. از سایت خوب شما ممنونم کمی تصاویر بین راه جاهردشت را می خاستم تا از جاده با خبر باشم

  شهیاد

  30 Jul 08 در 11:43

 2. ممنون از شما .
  میخواستم بدانم از روستای لاکتراشان تا شاه سفیدکوه چند ساعت طول میکشد .( جهت کوهنوردی )

  باقر یوسفی اشکوری

  5 Oct 09 در 16:06

 3. شاه سفید کوه و بزابن رو خیلی دوست دارم . در تاریخ 26/06/1388 همراه داداش ایوب شب بیادماندنی در منطقه کوبون بزابن داشتیم و صبح روز بعد با وجود هوای طوفانی همراه با تگرگ پرچم باشگاه اسپیلت رو بر بلندای بزابن به اهتزاز در آوردیم .

  باقر یوسفی اشکوری

  10 Oct 09 در 09:57

 4. باسلام و خسته نباشید
  از متن زیبا و کامل ومفصلتان در مورد شاه سفید کوه صمیمانه تشکر می کنم.
  می خواستم بدونم که امکانش هست که از مطلبتون توی وبلاگم استفاده کنم؟
  و آیا میتونم شما رو لینک داشته باشم ؟
  تشکر
  سجاد شاهری

  سجاد شاهری

  2 Dec 09 در 18:02

 5. با سلام بنده مجید افشار هستم ارشیتکت و عضو نظام مهندسی و کانون نظام مهندسی تنکابن
  بسیار خرسندم از سایت شما ولی بسیار خوشحال می شوم که اطلاعات جامع تر و پر محتواتری ارائه دهی با تشکر

  lمجید افشار

  31 May 10 در 17:11

 6. با سلام
  من اصليتم لاكتراشانيه از اينكه از ييلاقم و همچنين از شاه سفيد كوه مطلب مي نويسيد و ما را به خاطرات كودكيمان مي بريد از شما متشكريم .

  جليل پورخليلي مهندس صنايع شاغل در ايران خودرو

  جليل پورخليلي ( لاكتراشي )

  6 May 11 در 06:47

 7. سلام من اهل كشايه از روستاي روبروي بزابون هستم و از آنجا شاه سفيدكو قابل ديدن است و در بچگي فكر مي كردم اين كوه همان دماوند است.

  سعداله فيروزپور كشايه

  7 Jul 11 در 15:03

 8. سلام
  من از روستاي كشايه هستم اگر امكان دارد عكسهايي از كشايه و كوههاي اطراف آن مثل قلعه كوتي و نفت چاك هم عكسهايي بفرستيد خيلي دلم از وطنم تنگ شده چون 1500 كيلومتر از آنجا دور هستم و در خوزستان شهر ماهشهر به عنوان مهندس مكانيك مشغول كار هستم(كارمند رسمي نفت پتروشيمي امير كبير)09163545972

  سعداله فيروزپور كشايه

  7 Jul 11 در 15:11

 9. کشایه عروس شهر رحیم آبادوزادگاه من است.بایدبرای آبادانی آن تلاش کرد خصوصا”آسفالت نمودن جاده لشکان به کشایه.

  مسلم جانی پورکشایه

  11 Jul 11 در 10:11

 10. سلام:
  من ازمسئولین راه وترابری استان وشهرستان ونماینده ی محترم مردم درشهرستان رودسر می خواهم نسبت به آسفالت روستای کشایه اقدام نمایند. مسلم جانی پورکشایه مهندس راه وساختمان

  مسلم جانی پورکشایه

  11 Jul 11 در 10:29

 11. شمي دس درد نكني.خيلي خوب با
  باهري هستم استا اسكندر پسروم از سليمان آباد

  موسي باهري

  30 May 12 در 07:07

 12. با سلام
  من از بر و بچ منطقه ییلاقی لگا هستم و دلم برای این منطقه شگفت انگیز ییلاقی تنگ شده است.مطالب جنابعالی دوران بچگی را برای من زنده کرد.
  لطفا عکس های بیشتری از این منطقه رو وبلاگ قرار دهید
  رضا لاکتراشی مهندس مخابرات شاغل در شرکت pap

  رضا لاکتراشی

  12 Nov 12 در 23:06

 13. سلام
  خیلی جالب بود.
  از اینکه جاهای ناشناخته ایران را معرفی می کنید متشکرم.

  آزیتا لاکتراشی

  27 Nov 12 در 19:32

 14. 12

  حبیب امیری

  19 Jan 13 در 12:10

 15. سلام من از روستای پلهم جان هستم خیلی باحل و کامل بود

  حبیب امیری

  19 Jan 13 در 12:24

 16. شمه دست درد نکنه

  علی لاکتراشی

  9 May 13 در 20:54

 17. kheyli jaleb bud doos dashtam

  shakib

  7 Aug 13 در 21:57

 18. خیلی جالب بود

  لقمان طاهری لشکانی

  16 Nov 13 در 16:00

 19. سلام راه لشکان به سپارده .یازن .لج ومیج هم یکی ازراههای صعودبه شاسفیدکوه است که فراموش کردید ممنون

  امیرهمایون باباخانی لشکان

  10 Feb 14 در 22:29

 20. با سلام و احترام
  نقشه دسترسی این مسیرها موجوده؟ اگر دارید بفرستید.
  با سپاس

  محمد

  25 Apr 14 در 19:45

 21. سلام .
  ممنون از اطلاعات خوبتون .
  ما سال 91 در تعطیلات خرداد از دریاچه اوان پیاده راه افتادیم از کنار شاه سفید کوه رد شدیم و به روستای لاکتراشان رسیدیم .
  هر کسی اطلاعات بیشتر خواست در خدمتیم .
  بسیار سفر سنگین خطرناک و البته زیبایی بود /
  امسال قصد داریم از تنکابن به راه بیوفتیم در به شاه سفید کوه که رسیدیم برگردیم .
  آرزوی شادی و بهروزی برای تمام کوهنوردان و دوست داران طبیعت داریم .
  گروه کوهنوردی ایران سرند اراک

  کاوه

  20 May 14 در 14:41

 22. اشكورات، در رحیم آباد شهرستان رودسر یكی از دیدنی ترین نقاط كشور محسوب می شود. این منطقه با وجود جنگل ، تپه، كوهپایه، دشت، مرتع و قله های بسیار زیبا و از همه مهمتر مردمی ساده دل ، مهمان نواز و خونگرم سالانه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران و مسافران است.
  نان كماچ، چای و پنیر محلی ازجمله غذاهایی است كه در هرخانه ای برای پذیرایی به خصوص به وقت عصرانه بر سر سفره عزیزان این خطه دیده می شود.
  هوای پاك و زمین مساعد برای كشاورزی باعث شده تا انواع درخت های میوه از قبیل سیب، اخته و به، كه همه از طعم خاص ییلاقی برخوردارند در این مناطق دیده می شوند. درختان تنومند گردو، فندق و درختان زرشك از دیگر فراورده های مردم اشكورات است.
  وجود بیش از ۵هزار هكتار زمین زراعی در اشكورات باعث شده كه مردم مبادرت به كشت سیب زمینی ، فندق، گندم، جو ، لوبیا، عدس ، گوجه فرنگی ، بادمجان ، گل گاوزبان، یونجه و… داشته باشند. البته در میان این محصولات، فندق سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.
  دراین زمینه سازمان جهاد كشاورزی استان گیلان اعلام كرده است كه تسهیلات طرح طوبی، لوله كشی عمومی ، انتقال آب، ایجاد سدهای مخزنی، ایجاد باغهای گردو و فندق نمایشی و راه اندازی ایستگاه تحقیقات فندق از جمله تسهیلاتی است كه این سازمان در اختیار كشاورزان این مناطق قرار داده است.
  مراتع وسیع منطقه اشكورات بطور كل در حوزه شهرستان رودسر قرار گرفته كه مساحتی حدود ۴۰هزارهكتار را به خود اختصاص داده است.
  این مراتع دارای قدمت دامداری طولانی بوده و در سنوات قبل از ملی شدن جنگل ها و مراتع «۱۳۵۱» مدیریت آن به صورت ارباب ، رعیتی بوده و دامداران در قبال بهره برداری از ییلاقات، بهره مالكانه و عوارض به اربابان پرداخت می كردند.
  بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع برای مرتعداران درمناطق مشجر مرتعی، پروانه چرا صادر شد و از سال ۱۳۶۳ پروانه چرای مرتعداران برای حدود ۸۰ مرتع و ۱۰۰هزار واحد دامی مجاز و حدود یك هزار دامدار صادر شد، با توجه به اینكه دامداران به صورت سنتی دارای مشاغل مختلف بسته به فصول سال هستند مانند فعالیتهای كشاورزی«باغ چای، زراعت برنج، باغ مركبات و فندق كاری» از قدیم رایج بوده است. بنابراین برای حفظ و احیا و بهره برداری به موقع و مناسب (مدیریت اصولی) نیاز به برگزاری كلاسهای آموزشی و ترویجی بوده كه در این راستا اداره كل منابع طبیعی استان گیلان با برپایی دوره های مختلف ترویج و مشاركتی آموزش دامداران را در اولویت قرار داد و نیزبا به كارگیری قرقبان یا دشتبان و مشاركت همه جانبه مرتعداران سعی در ایجاد تعادل بین دام و مرتع كرده است.
  درگاه، كلایه، كلرود، چكرود، قاضی چاك، عروس محله، زیار، گرمابدشت، سجیران، جیركل، ویشكی ، شاهراج از محله های معروف منطقه اشكورات هستند كه دیدن هركدام از آنها كه در نقاط مختلفی با چشم اندازهای متفاوت از یكدیگر قرار دارند روح انسان را شاد و نفس را پاك می كند.
  البته هنوز هم مردم این مناطق به سختی زندگی می كنند، هرچند با ساخت راههای مختلف و رساندن برق و سوخت و دیگر امكانات این سختی نسبت به سالهای گذشته تا حد زیادی هموار شده است، امید است ساخت این راهها فقط برای بهبود وضعیت این مناطق باشد زیرا همانطوری كه تا كنون این مناظر، زیبا و بكر باقی مانده، مطمئناً با رفت و آمد بیشتر مردم و به خصوص مسافران و گردشگران و بروز مشكلاتی از قبیل زباله و آتش سوزی این طبیعت زیبا دستخوش نامهربانی ها خواهد شد.
  ریختن زباله معضل بزرگی است كه علی رغم تولید آلودگی چهره زیبای این طبیعت را خراب خواهد كرد.
  وجود چشمه های متعدد، چشمه هایی كه آب خنك آنها زبانزد همه است تا حدودی مشكل آب شرب را در این مناطق حل كرده است. چشمه های آب معدنی طبیعی نیز در جای خود دیدنی است.
  بهار ، تابستان، پاییز و حتی زمستان نیز در اشكورات از زیبایی خاص خود برخوردار است. در بهار و تابستان سرسبزی خاص و در پاییز و زمستان زردی برگ درختان وحتی بارش برف های سنگین علی رغم اینكه مشكلات زیادی را به همراه دارد اما زیبایی خاصی را به این مناطق می دهد.

  هرچه از زیبایی مناظر و پاكی هوای این مناطق بگوییم كم است. امید است هر ایرانی بتواند حداقل یكبار به این منطقه كوهستانی گیلان و ایران سفر كند.اشكورات در شهرستان رودسر و در شرق استان سرسبز گیلان واقع شده است.

  منبع : روزنامه ایران
  eshkvarnews.ir
  پرتال اطلاع رسانی اشکورات

  عاشق دیارم اشکورم

 23. سلام زیبایی های اشکور را درسایتWWW.LESHKAN.IRتماشاکنید

  امیرهمایون باباخانی لشکان

  3 Jun 14 در 22:12

 24. با سلام منطقه هندر چال و قهوه خانه سردابی در کدام قسمت قرار دارند؟؟؟؟ .زیرا در نقشه ها موجود نیست .

  ساسان

  23 Jun 14 در 02:55

 25. پسردایی عزیز(دامادعزیز)

  لطفا مطالب وعکسهایی را هم از ایالت خودمختار لگا هم بذارید

  غلامرضا لاکتراشی شاغل در واحد مالی خودروسازی زامیاد

  8 Jul 14 در 15:29

 26. مسجد را کبلا حسن خان اسبمردی در انجا بنا نهاد
  برای زائرین.
  پیش از نشان سبز در انجا صندوق چوبی نهاده بودند /دو عدد خربزه از سنگ جلوی صندوق چوبی نهاده بود جلوی سنگها می ایستادی سنگها با اشاره به حرکت در می امدند و بالا می امدند در دستها قرار میگرفتند…………….
  و مابقی اطلاعات بماند…………………

  الموتی

  24 Sep 14 در 22:36

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.