گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

برف گیلان تيلمبار:

برف‌های سنگین جلگه‌ی گیلان؛ مروری بر سابقه‌ی تاریخی و تبیین علل رخداد

سمانه نگاه، نیما فرید مجتهدی، فروغ مومن پور، شبنم هادی نژاد صبوری، ابراهیم اسعدی اسکوئی