کتابخانه

کتاب‌خانه‌ی ورگ، قصد دارد که مجموعه‌ای باشد از نشريه، کتاب و مقاله‌های الکترونيک در حوزه‌ی مربوط به گيلکان. هرچه پربارتر بودن اين کتاب‌خانه، در گرو هم‌ياری شما دوستان در معرفی منابع و فايل‌های موجود است.

:: کتاب و مقاله

اثرات طاعون ۱۸۷۷ بر اقتصاد گیلان/ احمد سیف
انجيل لوقا (گيلکی)
انجيل متا (ترجمه گيلکی)
انجيل مرقس (ترجمه گيلکی)
انجیل یوحنا (ترجمه گيلکی)
بيست و هش‌ته هساشئر، ورگˇ دؤجين بوده / مجموعه ۲۸ هساشعر گيلکی با برگردان
فارسی به انتخاب ورگ
تا خروسخوان به یاد احمد عاشورپور
تاريخ قلعه‌روخان/ هوشنگ عباسی
تقویم گیلکی/ ورگ
تلار (مجموعه داستان کوتاه گیلکی)/ گیل‌آوایی
جلیل ضیاءپور؛ پدر نقاشی مدرن ایران/ کتاب یادبود اولین جشن بزرگداشت و تولد جلیل ضیاءپور
جمهوری گيلان/ عبدالعلی معصومی
جوانه‌های تئاتر در گیلان / کريم کشاورز
درباره هويت ملی و پروژه ملت‌سازی / داريوش آشوری
زمينه‌ها و علل شکل‌گيری قيام غريب‌شاه گيلانی / دکتر جهانبخش ثواقب
سردار جنگل/ ابراهیم فخرایی (مقدمه، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، بخش پنجم)
ساختار، ماهيت و اهداف نهضت جنگل/ فريدون شايسته
شریرما جیجأکه ورزأن/ مسعود پورهادی (مجموعه داستان گیلکی)
فرايند شکل‌گيری هويت ملی/ داريوش آشوری
فیروزکوه٬ قلعه‌ای به بلندای خیال/ نیما فرید مجتهدی
کيفر زنان پيکارگر در زمان پهلوی اول / ناصر مهاجر
لهجه، گويش و زبان در ايران/ حميد مرعشی
نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل / مصطفی شعاعیان (جلد، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم و پایانی)
نمایشنامه‌نویسان گیلان / فرامرز طالبی
واژگان گیلکی (ویژگی‌ها)/ محمد بشرا
هیبت/ ناصر وحدتی و محمدولی مظفری

>> نشريه

:: نشريه

دوشمبه‌بازار، پیش‌شماره / 1582 دیا ما
دوشمبه‌بازار، شماره یک/ 1582، ورفنه ما
دوشمبه‌بازار، شماره سوم / 1584 شریر ما
زيته، شماره اول / مهر1384
زيته، شماره دوم، بخش اول / اسفند 1384
زيته، شماره دوم، بخش دوم / اسفند 1384
زيته، شماره سوم / بهار 1385
زيته، شماره هشتم/ ارديبهشت 1387
گیله‌وا، ویژه‌ی ادبیات داستانی گیلکی، ضمیمه‌ی شماره ۹۹/ بهار ۱۳۸۶
گیله‌وا، ویژه‌ی محمدولی مظفری، ضمیمه‌ی شماره ۹۵/ آبان ۱۳۸۶
نی‌ناکی، پيش‌شماره/ خرداد 1383
نی‌ناکی، شماره اول/ آبان1383
نی‌ناکی، شماره دوم/ آذر1383
نی‌ناکی، شماره سوم/ اسفند1383

>> کتاب و مقاله