گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نادر جهانگیری تيلمبار:

گونه‌های زبانی رايج در استان گيلان و حدود پراکندگی آن‌ها

نادر جهانگیری

زبان گيلکی، در بوته‌ی زبان‌شناسی

نیما فرید مجتهدی و ورگ