گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فردا کیتاب

اباذر غلامی

بنویشته‌کس: اباذر غلامی

, , , ۱۵۸۴ پنجيک ۲

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

آوریل 6th, 2011

یکته نظر

ای مطلبˇ نظرانˇ RSS

  1. Ab ami vəra dəvar nukud …

    xojir issə

    گیلتأم

    7 آوریل 11 در 11:57

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.