گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

از آستارا تا استارباد تيلمبار:

پا به پای تو آمده‌ایم…

نیما فرید مجتهدی