گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

افشین پرتو تيلمبار:

مردم سلول‌های ساختاری تاریخ‌اند/ گفت‌وگو با افشین پرتو

نیما فرید مجتهدی و ورگ