گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

اوستا تيلمبار:

گیلان (ورن) و مازندران و باشندگان آن‌ها در اوستا

بهروز عسگرزاده