گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

لوندویل تيلمبار:

تاراج آیندهٔ حیات وحش گیلان؛ به بهانهٔ روز جهانی حیات وحش و انتقال دو گوزن زرد باقی‌مانده در گیلان به استان البرز

احمد زاهدی لنگرودی