گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

پنج پیران تيلمبار:

تپهٔ پنچ‌پیران لاهیجان، محوطهٔ باستانی یا پارکینگ عمومی؟!

مهتاب غلام‌دوست