گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گيلکي جيرنيويس تيلمبار:

چره خأ ویوالديˇ چارفصله اشتؤسن؟

TED

نؤرۊزبلˇ هديه: هي کس نگینه مأ خۊ همبازي

ورنر هرتسوک

نؤرۊزبلˇ هديه: مۊ خأنم، زاز (Je veux, Zaz)

زاز