چره خأ ویوالديˇ چارفصله اشتؤسن؟

توسط

در

اینم ورگˇعیدي، شيمئبه. چار دئقه ويشتر نئه ولي شمره يکته پيله آهنگسازˇ همرأ آشنا کؤنه باني اينˇ نؤمي اثر: چارفصل.

اگه اينˇ فايله خأنين ائره’ جي جيرأکشين.

ولي اگه خأنين هئره تماشا بکۊنين، تينين هي جير اي کۊتا فيلمه بنیشین:

 

یا شایدأني شيمئبه’م مي مۊرسؤن یۊتۊب سانسۊر بۊبؤره، پس اگه ایتؤره تينين ائره آپاراتˇ مئن تماشا بکۊنين کي یۊتۊپ أجي تقلید بۊدن ؤ سانسۊرˇ تیلˇ آؤ أجي مأیي گیته‌درن! شمه ولي زنگ ببین ؤ مهربؤن ؤ آزاد، شيمه عیدم مۊبارک ببۊن.


دیدگاه‌ها

2 پاسخ به “چره خأ ویوالديˇ چارفصله اشتؤسن؟”

  1. با سپاس. خیلی از شمه ممنونم. امروز خیلی به یاد ورگ بوم چون مدتها خبری ازش به میه دست نرسه. خوشحالم که به شیمه کار ادامه دینین. شیمه عید هم پیشاپیش مبارک ببون. امیدوارم سال خوب و خوشی بداریم. به امید دیدار!

  2. شیمی عید مبارک ببه، لطفا درباره تالشان هم که ایته از از اقوام اصیل گیلانییدی هم بینویس ، با تشکر