گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

بیس دئقه XXV

ورگ

نقاشي: جعفر خادم

نقاشي: جعفر خادم

 

“بيس دئقه” بيسˇ پنجؤمي برنامه’ بشتؤيين. بيس دئقه، يکته پادکست (راديؤ اينترنتي) ايسه.

اي برنامه فایله تینین ائره جیرأکشین (یا ائره) یا ائره آنلاین بشتؤیین (هنۊز ساؤندکلاؤدˇ مئن جؤرأکشئه نۊبؤ. اي لينک تا چن ساعت ديگه آماده بنه).
اي برنامه، بهار ؤ عيدˇ شي ايسه ؤ اۊنˇ مئن شعر ؤ قصه اشتؤنين ؤ چنته مطلب مۊزيک ؤ زندگي ؤ بهار ؤ ويوالدي أجي.
اي برنامه مئن اي مۊزيکؤنه خأ بشتؤيين:
– بهارˇ ويالؤن کؤنسرتؤ، ویوالدي أجي
– والس نؤرۊزي، احمد عاشۊرپۊرˇ صدایˇ همرأ
– Recording Angel آروه هنریکسن أجي

بيس دئقه فایله دس به دس بکۊنين تا فرسه شيمه دۊستؤنˇ دس.

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

مارس 20th, 2017

2 ته نظر

ای مطلبˇ نظرانˇ RSS

 1. اول از هر چیز سال نو مبارک ببون. امیدوارم سال خوب و خوشی برای همه ببون. ورگ نازنین برنامهی بی نهایت دل نشینی چاکودی. تی دس درد نکونه. باور بوکن، چندین بار گوش بدام. بعضی بخشون بیش از ده بار. نه که نفهمسته بیه. نه! بلکه خوب خوندی. میه دیل خاس دو باره بشتوم. تی دیله پور درده قربون. البته بلامیسر همه پرگون پر درد نین. امیدوارم همیشه تی حرفونه به ای زیبائی ادا بوکونی. امی مرغ سخن گو. امیه مرغ خوش سخن. امیه مرغ خوش بال و پر. خیلی مه خوش بما. هم آدمه غصه گینه هم آدمه شادا کونه. در همه کارهای خوبی که کونی موفق و پیروز ببی. موزیک هم که کاملا با متن خورد و آدمه با خودش برد. ده بیشتر حرف نزینم. به امید دیدار

  گلرخ

  21 مارس 17 در 17:02

 2. گلرخ؛
  تي دس درد نکۊني گلرخ جؤن. اين همه تعريف أجي مأ خجالت دأدري.

  ورگ

  24 مارس 17 در 12:04

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.