گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

قراقۊش

محمدقلى صدر اشکورى

بنویشته‌کس: محمدقلى صدر اشکورى

, , , , , ۱۵۹۰ آول ما ۲۱

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

مارس 26th, 2017

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.