گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ساخت غیرشخصی در زبان گیلکی

مریم دانای طوسی و علی درزی

بنویشته‌کس: مریم دانای طوسی و علی درزی

, , , , , , , ۱۵۸۹ أرىه ما ۹

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

اکتبر 15th, 2015

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.