سخنرانی و گفتگو دربارهٔ «آیندهٔ زبان گیلکی» (شما هم دعوتید)

نویسنده: ورگ

I am a dead man.

آؤجا بدین