گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زیندگی

مأمولی مظفری

زیندگی، عینˇ تی او ریؤه بمأ زولفؤنه مؤنه

سر و سامؤن ندأره، می دیلˇ وئیلؤنه مؤنه

زیندگی تی دسؤنه والیجه پو گوده ببه

یا بدأری، کوهؤنˇ بادبزأ أبرؤنه مؤنه

زیندگی تنهایی تاسیئنه، أمو هممه تنأیم

ولگˇریزی‌ئه بدأری، پئیزˇ دامؤنه مؤنه

دکته أرسو تی چیوشمه، شمه خؤنه دیوأ جی

زیندگی دئه الؤنه عینˇ تی چیوشمؤنه مؤنه

جارو، یته زیبیلأ جی منه خاکه هاروتن

زیندگی عینˇ شمه خاک‌دبو أیوؤنه مؤنه

شؤنه یکته دیأ جی، رج منه نأن زؤلفه تی شی

زیندگی، عینˇ تی او ریؤه بمأ زولفؤنه مؤنه

مأمولی مظفری

جیرأکش (دانلود)

بنویشته‌کس: مأمولی مظفری

, , , , ۱۵۸۴ سىا ما ۶

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

آوریل 15th, 2011

4 ته نظر

ای مطلبˇ نظرانˇ RSS

 1. يادش بخير
  او روزي كه مو دانشگاه علم و صنعت مين يته گيلكي سوخنراني داشتم “زبان مادري” گرده كله كه مين اي شعره سر آخر بوخوندم
  او روز هر چند توركون كه “مركز گفتگوي تمدنها”مين نفوذ داشتن خسن اي گرده كله كه خوشون و كوردونه مين تقسيم بكونم، دو رو ده خس گيله زاكون واخوبابون ايشونه جلو بيسيم ايشون واداشتيم كه امره وخت هدن ده فورصتي نبو اينو اونه خبراكونيم
  ولي اي شعره خوندن و او سوخنراني حتي خالي صندله نه جلو مه به شيرين بو

  سياوش

  21 ژوئن 11 در 09:08

 2. يه چي ديگرم خسم بگوم هرچن نودونم كسي اي گبه خوبنه يا نه؟
  مم ولي خون مي پيلو پره شونه هم محل بو
  مي پيلو پر اينه زيندگي زير وزبره مي واسه نيشت و نقل گوت
  مو اينه شعرونه اينه ورجه خوندم اونه نواره نه م خيلي اينه خوش امه
  هر دفه مي پيلوپر مه دي بينا گود نوغونداره خوندن:
  هوا سرده هيسم دامون
  شرم داره چكل نيشتم
  ريفق دارم ولي تنهام

  هر دفه اي شعره گوش ده اينه چوشمونه ارسو دكت
  الن پيلو پر مريضه بيمارستونه مين ني مره م غريب ولايت هيسم مه غوصه بيته، نوغوندار مه باد هنه
  مي ديل خنه هنده خوبابون جونايره هنده بشوم اينه ورجه نوغونداره بوخونم

  سياوش

  21 ژوئن 11 در 09:21

 3. ama raste amin jon
  “rö buma” duruste
  amu kuhpayane miyan “ö” o “ü” danim ke masalan şumu lajone miyan nadanin
  mu xudam “kumle” shi hisam amu xudemonam rö gonim na roe

  سياوش

  21 ژوئن 11 در 10:22

 4. آمو گونیم Rüө
  نگونیم Rö

  damoon

  25 نوامبر 14 در 12:21

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.