زیندگی

زیندگی، عینˇ تی او ریؤه بمأ زولفؤنه مؤنه

سر و سامؤن ندأره، می دیلˇ وئیلؤنه مؤنه

زیندگی تی دسؤنه والیجه پو گوده ببه

یا بدأری، کوهؤنˇ بادبزأ أبرؤنه مؤنه

زیندگی تنهایی تاسیئنه، أمو هممه تنأیم

ولگˇریزی‌ئه بدأری، پئیزˇ دامؤنه مؤنه

دکته أرسو تی چیوشمه، شمه خؤنه دیوأ جی

زیندگی دئه الؤنه عینˇ تی چیوشمؤنه مؤنه

جارو، یته زیبیلأ جی منه خاکه هاروتن

زیندگی عینˇ شمه خاک‌دبو أیوؤنه مؤنه

شؤنه یکته دیأ جی، رج منه نأن زؤلفه تی شی

زیندگی، عینˇ تی او ریؤه بمأ زولفؤنه مؤنه

مأمولی مظفری

جیرأکش (دانلود)

نویسنده: ورگ

ائره مي خلق أجي، گيلکؤن أجي نيويسنم کي مي همأ همزبؤنن ؤ يٚکته سامؤن بمتيم. مي سامؤن أجي نيويسنم کي کاسپي دريا ی ٚ ورجه، جيرا گيلؤنه، جؤرا ألبۊرز. أگه خأنين مي همرأ گب بزنين اين مي ايمٚیل‌ ‌ nobodyvrg[at]gmail.com

4 دیدگاه برای “زیندگی”

 1. يادش بخير
  او روزي كه مو دانشگاه علم و صنعت مين يته گيلكي سوخنراني داشتم “زبان مادري” گرده كله كه مين اي شعره سر آخر بوخوندم
  او روز هر چند توركون كه “مركز گفتگوي تمدنها”مين نفوذ داشتن خسن اي گرده كله كه خوشون و كوردونه مين تقسيم بكونم، دو رو ده خس گيله زاكون واخوبابون ايشونه جلو بيسيم ايشون واداشتيم كه امره وخت هدن ده فورصتي نبو اينو اونه خبراكونيم
  ولي اي شعره خوندن و او سوخنراني حتي خالي صندله نه جلو مه به شيرين بو

 2. يه چي ديگرم خسم بگوم هرچن نودونم كسي اي گبه خوبنه يا نه؟
  مم ولي خون مي پيلو پره شونه هم محل بو
  مي پيلو پر اينه زيندگي زير وزبره مي واسه نيشت و نقل گوت
  مو اينه شعرونه اينه ورجه خوندم اونه نواره نه م خيلي اينه خوش امه
  هر دفه مي پيلوپر مه دي بينا گود نوغونداره خوندن:
  هوا سرده هيسم دامون
  شرم داره چكل نيشتم
  ريفق دارم ولي تنهام

  هر دفه اي شعره گوش ده اينه چوشمونه ارسو دكت
  الن پيلو پر مريضه بيمارستونه مين ني مره م غريب ولايت هيسم مه غوصه بيته، نوغوندار مه باد هنه
  مي ديل خنه هنده خوبابون جونايره هنده بشوم اينه ورجه نوغونداره بوخونم

 3. ama raste amin jon
  “rö buma” duruste
  amu kuhpayane miyan “ö” o “ü” danim ke masalan şumu lajone miyan nadanin
  mu xudam “kumle” shi hisam amu xudemonam rö gonim na roe

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.