شمه خؤنابدؤن. ائره تينين هم جير ٚ ليست ٚ جي تازه وانيويسؤن ؤ پؤستؤن-ه بۊخؤنين؛ هم تينين جؤري وأمج ٚ باکس ٚ جي وانيويسؤن ٚ ارشيو-ه بمجين. ۱۵۷۹ ديلمي تايسه ائره گيلکؤن ٚ زبؤن ؤ أدبيات ؤ فرهنگ ؤ تاريخ ؤ جامعه جي نيويشته‌درم ؤ دئه‌کسؤن ٚ بنويشتأن-ه جمأگيته دأنم. اين أن مي يمٚیل: nobodyvrg[at]gmail.com

وٚرگ

۱۵۷۹