گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

پویا تقی پور تيلمبار:

جغرافیای ناهمواری‌های اشکور

نیما فرید مجتهدی و پویا تقی پور