بيس دئقه XXI

توسط

در

20 deqe

بيست و يکمين بيس دئقه را از اينجا بگيريد و بشنويد. بيس دئقه، راديو اينترنتى به زبان گيلکى‌ست. از اين جا هم مى‌توانيد بشنويد:

موسيقى‌هايى که در اين برنامه مى‌شنويد:
Sail away از گروه Deep purple
گل پامچال با صداى گلرخ جهانگیری
بخشى از پيانو تريو و کوارتت‌هاى برامس (Brahms) به رهبرى Isaac Stern.
ترانهٔ جؤنˇ ليلى با صداى فريدون پوررضا.


دیدگاه‌ها

16 پاسخ به “بيس دئقه XXI”

 1. سلام، خسته نباشین؛ مو خودی انگار ای بیس دئقه سر ویر بدئه بی! أندی گه خوجیر بؤ مخصوصا اواخر؛ شیمی دس درد نؤنه اینˇ چاتنˇ دؤنی
  مو اگر او وچه جا سر هیسأبی گوته نابؤم: «هون بهتر گه تی همرأ ازدواج نؤتم! بؤته بی ده کسی مره زن دأ ننابؤ گه» :D
  شوخی بؤتم؛ او خانمی هم که شعر بوخؤند دستش درد نؤنه، عالی بوخؤند، اسأ آدمˇروحیه جؤر شونه وختی یئنه زنکأن نی خو زبانˇ ره هخسا درن.
  یه چی خأس بؤگؤم مره ره جالب بؤ
  ایندر ای داستانˇ مئن لاکئه به نقل از وچئه بؤگوت: «مو اگه دؤنسم تو به ای زودی مورده نأبی تی همره ازدواج گوده نأبوم حتی … اگر ای کاره بوده بیم 120سال عمر گوده نأبی، جوان مرگ نبونأبی»
  (البته اگه درست بنویشته بوم تقریبا هینه بؤتئه)
  دؤنسم » مورده نأبی
  بوده بیم » گوده نأبی
  خأنم بؤگؤم ایشانکان أمی ور (حؤمه کلاچای) ایته تلفظ وکنن:
  دؤنسی » مورده نأبی
  بؤته بی » گوته نأبی
  دقت بؤنین أمی ور هر دؤ جا “دوم شخص مفرد” جی استفاده وکته: دؤنسی بجای دؤنسم و بؤته بی بجای بوده بیم
  یا هنده اگه خأسه بوم مثال بزنم
  *مو اگه ای گبه بزأبی همأ نأبی؟
  *اوشان اگه ای گبه بزأبی همأ نأبی؟
  *اون اگه ای گبه بزأبی همأ نأبی؟
  ایشانˇمئنأ “بزأبی” یکسان صرف ببه. هین :) مرسی

  1. بخساد؛
   تي دس درد نکونه بخسادى جؤن. أمى طرفؤنم، او دوم شخص بکارشنه. هر دوته بکارشنه. تي کامنت کلى مأ سر ذؤق بأرده.

 2. شیمی دس درد نکونی عالی بخصوص اونَ موزیکان چندی دفعه گوش بکودم می دیل ایجور گیلکی زوان تنگ بوسته بو مرسی
  شیمی خنابدون

 3. سلاو

  پۊر خۊرٚم بؤ

  ولێ کاش مم​قلی صدر اشکورێ جێ وێشتره بؤته​بێ

 4. سلام بلامیسر، شیمه دس درد نکند. خوانم صمیمانه از شما تشکر بکونم. افتخاری ایسه برای مو که میه صدا جائی در برنامه بیست دئقه داشت. قادر نیم میه احساسه اوجور که می دیل خوانه بنویسم. بعد از این همه دوری از میه زادگاه، در جائیکه زندگی کونم، تنها روزهای بارونی که نم نمی وارش بارنه (ریزه بارونی)، بو، عطر غروبهای گرم مرطوب که آدمه لباس تنه دشکنه (منظورم چسبیدن بود نمی دانم کلمه را درست نوشتم یا نه)، سبزابون و تی تی گودن دار و درخت در فصل بهار، میبه خاطرات زیبا و خالصیه تداعی کونه که سالها پیش زندگی بودم. خاطراتی که به مرور زمون هی از آدم دورا بنه، تا جائی رسنه که ده مرز رویا و واقعیت قاطی بنه. آدم ندونه ای خاطراته خودش تجربه بوده یا از کتاب یا جائیه بخونده یا بشتوسه. اما با تمام ایشون، انگاری یک جائی در وجود آدمی ذخیره ببوره. چون هیتو که صدای یک نفره به گیلکی ایشتونم یا ترانه ای به گیکی یک جائی پخشا بنه، میه جون گرما بنه. یک احساس خوب و خوشی به مو دس دینه.
  شنیدن صدای شمو به گیلکی و اصولا شنیدن کارهای باارزش شمه، همین احساسی که جور بتوم، بروز دینه. مخصوصا سلام بلامیسرون شروع شیمه برنامه. اینقدر محبت و خالصی درش هنا که آدمه به وجد آبینه.
  همیشه با اشتیاق شیمه برنامه گوش کونم. و اتفاقا ای دفعه با اینکه لینک برنامه میه بما. به دلیل مشغله زیاد بنام کنار تا در آرامش گوش بکونم که بکلی مه یادا شو تا اینکه یک ساعت پیش دوست گرامیه میه بنوشته “سلام. صدای زیبای یه خانوم هم نام شما رو در رادیو بیست دقیقه شنیدم. اگه شما بودین دست مریزاد”. باور نودم. تا اینکه خودم بشتوسم. هیچ کس منیه میه احساس بفهمه، به جز اینکه خودش هم میه شرایطه بداره. خیلی بچسبسه. حسابی کیف بودم. بازم گونم، افتخار کونم و سپاسگزار شمه ایسم. امیدوارم لیاقت این همه محبت و دوستی بدارم. یکته کوشتای توضیح هم بدیم، مو نوتم که شمه در شیمه برنامه از مسائل زناکون حرف نزینین. منظورم در همان میز گرد بو. خوشحالم که انسانهای خوب و مسئولی مثل شمه ایسان تا یکته تاریخه زنده بدارن. مو که شیمه قدره دونم. امیدوارم در همه ی شیمه کارون موفق ببین. من هم تا نمرده، سعی کونم یکته ده ترانه گیلکی بخونم تا در یکته بیست دئقه پخش بمون. شادی و سربلندی شیمه آرزو کونم. امیه بمونی جؤن

  1. گلرخ؛
   هيچي ندأنم بوگؤم جز اينکه تي کامنت مأ انرژى بدأ ؤ اينکه اي برنامه تي شئه ؤ هرکسˇ ديگرˇ شي ايسه که اونه اشتؤنن ؤ ايشؤنˇ صدا اونˇ مئن پخشأبنه.

 5. سلام. هرچند وقت برنامه بیس دیقه رو میذارین ؟

  1. r.lahij؛
   نظم مشخصى نداره. به طور کلى ورگ هر هفته به‌روز مى‌شه و بيس دئقه هم بسته به شرايط و موضوعاتى که پيش مياد توليد مى‌شه.

  1. Gil E Zakan؛
   تي دم گرم. ممنونم که بيس دئقهٰ لايق بودؤنسى.

 6. میترا صدر اشکوری

  ایی برنامه پور قشنگه
  شمه پیش روی امه نئجه

 7. میترا صدر اشکوری

  سلام
  خسته نواشی
  پوور قشنگه
  پیش روی امئه نئجه

  1. میترا صدر اشکوری؛
   سلام. ممنونم کي گوش بودين ؤ کامنت بنويشتين. هنده تسليت گونم شمره.

 8. بخساد

  وٚرگ تۊني متن اۊ شعري گه از محمدقلي صدر اشکوري جي بۊخؤندي رو أمره ره کامنت بؤني!؟ (همراه با ترجمه فارسيش)

  1. بخساد؛
   اينˇ کتابه دأنم. خأني تئبه سرأدئم؟ پي.دي.ئفه.

 9. آها، سرأدي؛ ممنۊن
  بيزحمت پي.دي.ئفه به مي اي تازه ايمىل بخسأن! هۊني گه الان اۊنˇ جي کامنت بنأم.