وبمجي III

شریر مای ٚ دیلمي مئن ایسأیم. اینم اي ماه ٚ وبمجي ایسسه که اؤمید دأنم شیمئبه مؤفيد ببۊن. وبمجي یکته بهانه’ کي همدیگر ٚ دؤنسه چيئن’ همرسؤني بکۊنيم.

أول، اي آهنگ’ بشتؤیین کي این ٚ نؤم ایسسه کاکۊلی، ارسلان یاورزاده خؤندگي جي.

چرا باید منطقهٔ آزاد را از بندر انزلی بیرون کرد؟ اي مطلب خؤندن دأنه چۊن یکته واقعیت ٚ سر دس بنأ کي رسانه’ن ؤ مؤدیرؤن ٚ تبليغات ٚ جير دفن بۊبؤ!

سؤرخپۊستؤن (آمریکای ٚ بۊميئن) خۊشؤن ٚ مئن پنج ته جنسیت شناختن! خئلي جالبه که معمۊلا خیال کؤنيم همه جا همه ته مردۊم هي دۊ ته جنسيت’ (مرد ؤ زن) به رسمیت شناسنن امما اي مطلب گۊنه کي سؤرخپۊستؤن پنج ته جنسیت شناختن ؤ ايشؤن ٚ فرهنگ ٚ مئن دبۊ که اگه کسي دۊجنسيتي يا تراجنسيتي ببۊن اين’ دۊخؤندن دۊ-رۊحه (کسي گه دۊ ته رۊح دأنه) ؤ اين’ احترام گۊدن.

یکته پیله خؤرؤم اتفاق کي انزلي مئن دکته: عکس ٚ تماشا، زحمتکشؤن ٚ جي. اي نمايشگاه ٚ گؤزارش ؤ عکسؤن’ حتما ائره نيگا بکۊنين.

اي فقط اسماعیل بخشي نئه که خۊش ٚ دسمؤزد ؤ قانۊني حق ٚ وأسي دکته زندؤن ؤ اؤره شکنجه بۊبؤ ؤ وختي نامه بنویشته بۊته که مأ شکنجه بۊدين تمام ٚ مسؤلين اين ٚ دادخازي’ تکذيب بۊدن ؤ بۊتن اسماعیل بخشي هأچي ادعا کؤنه که شکنجه بۊبؤ! اي مملکت ٚ مئن حتی وختي پلنگ فترکنه يکته گالش ٚ گلله’، مؤديرؤن ؤ مسۊلؤن چۊن نخأنن طبق ٚ قانۊن بيمه ؤ خسارت هأدئن، پلنگ ٚ فترکم تکذيب کؤنن ؤ گۊنن چۊپان ادعا بۊده پلنگ اين’ فترکسه! آدم’ مرگ ٚ خنده گینه اي ستم ٚ جي. دئه کارگر ؤ معلم ؤ رؤشنفکر که جای ٚ خؤد دأنه، ايشؤن پلنگم تکذيب بۊدن! D:

اسماعیل بخشي، زندؤن ؤ شکنجه پسي، خۊش ٚ همکارؤن ٚ مئن.

کاسپي دریا آؤ ٚ انتقال ٚ بحث حلئه داغه. هرچي کارشناسؤن ؤ مردۊم ؤ رسانه’ن گۊنن اي کار غلطه، دؤلت گۊنه نأ دۊرۊسه مۊ خأنم اي کاره بکۊنم! ائره تينين ويشتر راجع به اي طرح ؤ اين ٚ خطرؤن بۊخؤنين.

آخري خبرم اينکه مسعود پورهادي، هفتهٔ پیش خانهٔ فرهنگ گیلان ٚ مئن سؤخنراني بۊده. این ٚ سؤخنراني مؤضۊع بۊ: زبان گیلکی و ارتباط آن با زبانهای کهن ایرانی. اي سؤخنراني’ تینین اي تلگرامي کانال ٚ مئن بشتؤیین.


نویسنده: ورگ

I am a dead man.

2 دیدگاه برای “وبمجي III”

  1. سلام مجدد امین حسن پور نمی دانم شما که انقدر در کوبیدن و حمله به دکتر طباطبایی مشتاق هستی برابر این گونه افراد https://www.instagram.com/p/Bt4eDeCFAFt چرا انقدر با ملاطفت برخورد می کنید؟ به قول خودتان اندیشه های ایشان و یا من فاشیستی است و زیر لوای نام زیبای ایرانشهری پنهان شده و صد البته باید با دقت خواند و نقد کرد و توسط بزرگواری مانند شما کشف شود!! اما این فرد چی ؟ نیاز به کشف دارند از این روشن تر و واضح تر ؟!! هنوز دستش به جایی بند نشده تهدید به توقیف اموال استالینی مردم می کند وای به روزی که چنین داعش مغزهایی بر مردم مسلط شوند بلای خمرهای سرخ را بر سر مردم می آورند. می دانی چرا با فدرالیسم به شدت مخالفم چون امثال این تروریست مجازی پشت این قضیه هستند و صد البته دول خارجی دقیقا مانند زمان دکتر مصدق که یکبار به بهانه پیشه وری با حمایت شوروی سابق و حمایت ضمنی سفیر انگلیس و آمریکا دنبال فدرالیسم زبانی بودند ، بار دیگر هم رزم آرا در سایه سکوت معنی دار دربار و با حمایت دول خارجی دنبال این طرح بودند، باز لطفا تحقیق کن ، بپرس اگر چنین فردی در آمریکای فدرال ، سوییس فدرال ، آلمان فدرال چنین ویدیوی تهدید آمیزی نشر دهد چنان مورد برخوردی قانونی قرار خواهد گرفت که نقل قصه ها خواهد شد. فدرال ؟ اینها الفبای فدرالیسم را که احترام به تمامیت کشور و قومی نکردن زبانهاست نمی فهمند . عمدا میزان اختیارات را منتشر نمی کنند. منطقشان این است که یعنی اگر بنده نوعی آلمانی زبان سوییسی رفتم در ژنو فرانسوی زبان خانه خریدم و مردم ژنو با قیافه من حال نکردند می توانند شبانه با چماق بریزند خانه من ، خانه ام را تصاحب کنند بعد هم بگویند نمی بخشیم ترا . غلط کردی اینجا که ماله بومیان فرانسوی زبان سوییس هست تو آلمانی زبان سوییسی خانه خریدی!!!. کل داستان احمقانه و وقیحانه بود؟ خواسته این افراد دقیقا همین است امین حسن پور. اینها آزادی خواه نیستند. دردشان پوینده فلان روشنفکر نیست بلکه دردشان تبدیل دیکتاتوری رضاخانی به دیکتاتوری قومیتی استالینی است. در مغرب زمین هم آزادی بیان همراه با مسئولیت است. روژه گارودی هم باشی بابت انکار هولوکاست باید اثبات کنی از اثباتت راضی نباشند تاوان می دهی. بهترین بازیکن لیگت هم باشی بایستی موقع پخش سرود ملی بلند شوی ، نشوی بایستی بقیه عمر بیکار بگردی و شاید کنار خیابان زندگی کنی. اگر پایت روی منافع اسپانیا رفت مجبوری شبانه از کشورت فرار کنی. شما که به سوئد علاقه داری و مدلی از دموکراسی می دانی به من بگو بومیان رنگین پوست سوئد و نروژ همانهایی که اولین ساکنین اش بودند و به زبان غیر ژرمانیک حرف می زدند امروز کجا هستند؟ چرا زمینهای غصب شده اشان را پس ندادند؟ چرا اکثر اعتراضهای آنها به شدت سرکوب یا با بایکوت خبری مواجه است. به من بگو حال مردم جزیره کرس در فرانسه چطور است ؟ یا دولت پرتغال زبان پیشین مردم مادره که از قضا اسطوره آنها اهل همین منطقه است احیا نموده است یا خیر. این شهرام خان می تواند در مورد رانده شدگان اسلاو که چند صد سال قبل از برلین تحقیق کند؟ یا به جای مردم باواریا ملت باواریا بگوید یا آنکه عین همین ویدیو را در مورد مردم آخن بسازد که اگر برلینی آمد خانه خرید ، رو شن خریده بریزد تصاحبش کنید یا آنکه به جرم تشویق مردم به تروریسم محاکمه می شود؟ این شهرام خان چیزی از تونل بازجویی و باتومها و شوکرهای برقی آلمانی که در حین تونل فرود می آیند چیزی شنیده یا نه؟ امین حسن پور چیزی که من با آن مخالفم بی سوادی ، بی صداقتی و دروغگویی این مدعیان آزادی است و بارها عرض کردم و عرض کردیم تا به قول شما هویت گراها خود را از دست لمپنها خلاص نکنند این فضای بدبینی امثال بنده ادامه دارد تا امروز من واکنش جدی هویت گراها را ندیدم بلکه می روند در اینستا این افراد جانی بلقوه تبلیغ گیله قصه هم می کنند!!! و استاد عزیز خانه فرهنگ گیلان !!! به به چه خانه فرهنگی !! لا جرم ….

آؤجا بدین