کورقوقو

کورقوقو

کورقوقو
جیگه: لاجؤن، «سرچشمه» دیهاتˇ نسا (جنوب) طرف، شؤپرچالˇ غارˇ دؤرˇور.
زمت: ۱۳۹۱ ه.ش اسفند ماه، چمالیم‌دم.
تاتایی (عکس) نیما فرید مجتهدی جی.

نویسنده: ورگ

I am a dead man.

3 دیدگاه برای “کورقوقو”

آؤجا بدین

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.