گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

اؤجا ۱۴

IMG_20170918_150707

شمارۀ ۱۴ ماهنامۀ ” گیلانˇاؤجا ” شهریور ۱۳۹۶ منتشر شد. در این شماره سرمقاله با عنوان “ش‍ه‍رداری‌ه‍ا، دف‍ات‍ر س‍ل‍ب م‍ال‍ک‍ی‍ت” به بررسی نقش شهرداری و شورای شهر پرداخته و ساختار کنونی انتخابات شوراها و نقش شهرداری در مدیریت کنونی شهرهای گیلان را نقد می‌کند.
بخش دوم مقالۀ انگلس دربارۀ دستمزد با عنوان “س‍یستم دس‍ت‍مزد” نیز در این شماره منتشر شده است که مطالعۀ آن برای درک بهتر ماهیت و علل رفتار سرمایه‌داری، مفید است و مشخص می‌کند طرح‌هایی مانند طرح کارورزی ریشه در چه مناسبات و منافع کدام طبقه دارد.
سپس گزارشی از روند تخریب تالاب اس‍ت‍یل آستارا با عنوان “چ‍گون‍ه سرمایه‌داری محیط زیست را آباد م‍ی‌کند؟!” آمده که همراه با عکس و مستندات، به نقش مفید و بازدارندۀ تشکل‌های مردمی در جلوگیری از تخریب محیط زیستشان پرداخته است.
دو نامۀ انتقادی از خوانندگان در صفحۀ “اؤجا به اؤجا” دربارۀ مقالۀ “با این ه‍م‍ه پ‍راکندگی و ناه‍م‍گنی چطور می‌شود م‍تحد شد؟” که قسمت دوم آن نیز در پاسخ به انتقادات وارده و ادامۀ بحث پیشین است، منتشر شده. گزارشی کوتاه دربارۀ کرایه دهندگان ویلا در کنار خیابان با عنوان “کنار راه ب‍ا یک تکه مقوا” که توسط یکی از همین افراد برای اؤجا نوشته شده و شرح مستقیم تجربۀ معیشت و زیست اوست، مطالب دیگر شمارۀ ۱۴ گیلان اؤجا هستند. و در ادامۀ مباحث ایمنی در محیط کار، یادداشتی با عنوان “سوانح م‍ح‍یط کار: خ‍طای فردی ی‍ا م‍ن‍اس‍بات ن‍اع‍ادلان‍ه؟” آمده که به موضوع نقش تشکل‌های کارگری در جلوگیری از بروز حوادث محیط کار می‌پردازد.
“ب‍رنام‍ۀ ترویج زایمان ط‍بیعی در طرح ت‍حول س‍لامت: دس‍ت‍رسی نابرابر زنان به خدمات زای‍مان” نیز گزارش مبسوطی از موضوع مذکور با محوریت استان گیلان است. نقد و برسی هنری این شماره با عنوان “گاو شاخزن ف‍اشیسم: رمزگ‍شائی از تابلوی «گ‍رونیکا»ی پ‍ی‍ک‍اسو” همراه با انتشار تصویری از این تابلوی مهم تاریخ هنر از مطالب خواندنی و دیدنی! دیگر اؤجای چهاردهم است.
ترجمۀ یادداشت “ع‍لیه روش‍نفکران زام‍بی: دربارۀ عجز مزمن روشن‍ف‍کران عامه‌پسند” که به واکاوری رفتار روشنفکران عامه‌پسند جهان پرداخته است؛ به علاوۀ ترجمۀ نامه‌ای از معاون فرماندۀ شورشی مارکوس، که در قالب داستان جذابی برای کودکان با محوریت سوسک دانایی به نام دوریتو نوشته شده، همراه با یادداشتی در نقد “خ‍ص‍وصی س‍ازی تئاتر”، که با سالن تئاتر هامون در گیلان آغاز شده است و نشانگر افزودن سلطۀ سرمایه علاوه بر سانسور بر پیکرۀ نحیف تئاتر استان است، از یادداشت‌های دیگر شمارۀ شهریور ماه اؤجاست.
همچنین یادداشتی در معرفی “پیک س‍عادت نسوان: ن‍شریۀ زنان در گ‍یلان” و معرفی “رادیو تالشی صدای داری‍باغ” که یک پادکست به زبان تالشی است همراه با بخش چهارم مقالۀ “آتش! آتش! ن‍گاهی انتقادی به وض‍عیت ش‍عر گ‍ی‍ل‍کی” را نیز در کنار یادداشتی با مضمون “م‍عنی زبان: ن‍شانه‌ها و گ‍فتارها” می‌توانید بخوانید.
همچون شمارۀ‌های قبل ادامۀ مبحث “م‍فاهیم تاکتیکی در ش‍طرنج” و چند خ‍بر و گ‍زارش، به همراه ی‍ادداش‍ت گ‍ی‍ل‍کی “م‍ي ش‍ه‍ر” و یک شعر به زبان گیلکی نیز در اؤجا منتشر شده است.
شمارۀ ۱۴ ماهنامۀ گیلانˇ اؤجا در ۴۰ صفحه، شهریور ۱۳۹۶ به قیمت ۲۰۰۰ (دوهزار) تومان در دسترش علاقمندان است.
مراکز پخش:
آستارا:
– نوشت‌افزار رومینا؛ خیابان فارابی، روبروی هلال احمر.
املش:
-‌ مطبوعاتی محبی. خیابان شهید بهشتی.
بندر انزلی:
-‌ مطبوعاتی بوعلی. خیابان سپه (بازار سپه)
رستم‌آباد:
-‌ بلوار بهشتی، نمایندگی مطبوعات رستم‌آباد، آقای مجید علی‌اکبری.
رشت:
-‌ نشر گیلکان؛ خیابان انقلاب (حاجی‌آباد)، کوچهٔ گنجه‌ای، بن‌بست صفاری.
– کتابفروشی ماه نو، میدان سرگل.
-‌ کیوسک مطبوعاتی علی آقا، خیابان نامجو.
رودسر:
-‌ مطبوعاتی غلامی؛ میدان شهرداری.
-‌ کتابفروشی دهخدا؛ میدان شهرداری.
کلاچای:
-‌ مطبوعاتی حسینی؛ میدان امام خمینی.
لاهیجان:
-‌ کتابفروشی ملی (حیدر)؛ خیابان شهدا.
-‌ نمایندگی کیهان؛ خیابان انقلاب.
-‌ کتاب فرازمند؛ روبروی باغ ملی.
– خانهٔ کتاب؛ خیابان نیما.
-‌ کافه زندگی؛ بلوار امام رضا، گلستان دوم.
لشت‌نشا:
-‌ تبلیغاتی و آموزش خوشنویسی آراد (دعایی)؛ خیابان امام، خیابان عطا آفرین.
– میدان جامع، مغازۀ آقای بیجاری.
– بازارچه آوای شمال، فن نت کاسپین.
لنگرود:
-‌ شهر کتاب لنگرود، جنب منبع آب.
-‌ کتابفروشی میرفطروس؛ خیابان بهشتی.
-‌ مطبوعاتی علیزاده؛ روبه‌روی کفش بلا.
تهران:
-‌ خیابان انقلاب، بازارچه کتاب، کتابفروشی اختران.
دوستان ساکن تهران، مازندران و گلستان و… که مایل به تهیۀ شماره‌های پیشین و یا توزیع گیلانˇ اؤجا هستند با نشریه تماس بگیرند.
تلفن نشریه: ۴۴۴۰۳۵۷۱ – ۰۱۳
مکاتبات: لاهیجان، صندوق پستی: ۴۴۱۴۵- ۱۱۱۵
و ايميل: awjamag@gmail.com

بنویشته‌کس:

جرگه مئن تلمبار ببؤ

سپتامبر 18th, 2017

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.