گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

انجمنهای گیلان در مشروطه

22-330x495

انجمنهای گیلان در عصر مشروطه

تشکیل انجمن های ملی، سیاسی و صنفی در طلیعه‌ی انقلاب مشروطیت، از‌جمله دستاوردهای مهم روشنفکران آزادی‌خواه پس از سال‌ها تلاش و مبارزه بود؛ زیرا شکل‌گیری و فعالیت این انجمن‌ها موجب رشد آگاهی و توجه مردم نسبت به مقولاتی چون رفاه اجتماعی، امنیّت اقتصادی و دیگر حقوق مدنی‌شان شد و جبهه‌ای متحد و قدرتمند را در مقابل استبداد پدید آورد.
کارکرد این انجمن‌ها در عرصه‌ی سیاسی ایران، منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه شد و جبهه‌ای قدرتمند را در برابر اردوی مستبدین پدید آورد.
فعالیت این انجمن‌ها با همه‌ی پیچیدگی‌های حاکم بر ساختار و مناسبات آن‌ها، به‌دلیل مقاومت محمدعلی شاه در برابر واگذاری قدرت و حاکمیت قانون، به اوج خود رسید. هرچند این شعله پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی فروکش کرد ولی اندکی بعد، از زیر خاکستر خفقان سربرآورد و به خلع خودکامه منتهی گردید.

ناشر: نشر فرهنگ ایلیا

بنویشته‌کس:

جرگه مئن تلمبار ببؤ

دسامبر 18th, 2016

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.