گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

تاریخ گیلان و دیلمستان

تاریخ گیلان و دیلمستان

کیاییان از سال 762 تا سال 1001 هجری فرمان راندند، گاه تنها بر پارهٔ خاوری گیلان و گاه بر گستره‌ای پهناور در خاور و باختر گیلان و پهنه‌هایی برون از مرزهای گیلان. با آغاز فرمان‌روایی آنان بر پارهٔ خاوری گیلان درباری برپا شد که نگارنده‌ها و رویدادنگارانی نیز در آن دربار گرد آمدند. برآیند کار آنان نگارش تاریخ رویدادهای آن زمانهٔ گیلان بود و کتاب‌هایی چون «تاریخ گیلان و دیلمستان» نوشتهٔ سیّد ظهیرالدین مرعشی، دربردارندهٔ رویدادهای سالهای 750 تا 894 هجری در گیلان است. سیّد ظهیرالدین که در مازندران ظهور کرده بود، پس از ستیزه‌های فراوان، ناچار آن دیار را رها کرد و در سال 844 هجری به دربار کیایی در گیلان پناه آورد و پایگاهی یافت. در نوشتهٔ او، که متاسفانه بخش مهمی از آن یافته نشده، نه تنها رویدادها بلکه برخی از آداب و رسوم آن زمانهٔ گیلان آمده است. دیرترین نسخهٔ رونویسی شده از این کتاب در سال 936 هجری / 1529 میلادی نگاشته شد. زنده‌یاد افشین پرتو تصحیح حاضر را بر اساس نسخهٔ خطی موجود در کتابخانهٔ بودلین آکسفورد انجام داده و با دو تصحیح ه.ل. رابینو و دکتر منوچهر ستوده مقابله داده است.

بنویشته‌کس:

جرگه مئن تلمبار ببؤ

اکتبر 18th, 2016

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.