گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

جغرافیای سیاسی جنبش و انقلاب جنگل

jangal-azimi

جغرافیای سیاسی  جنبش و انقلاب جنگل، ناصر عظیمی، مشهد، نشر نیکا، ۱۳۸۸

به جای هر گونه توضیحی درباره‌ی این کتاب خواندنی به‌تر است که با هم پیش‌گفتار آن را بخوانیم:
نخستین پرسش خواننده‌ی فرهیخته‌ی این کتاب احتمالاً این خواهد بود که با وجود کتاب‌ها، مقاله‌ها و حتا فیلم‌های متعدد و گوناگون از جنبش وانقلاب جنگل، نوشتن یک کتاب کوچک و فشرده دیگر چه ضرورتی داشته است؟

این پرسش به‌جاست و لازم است درباره‌ی آن توضیح مختصری داده شود:

۱) یکی از دلایل نگارش این کتاب این بوده است که این کتاب همان طور که از نامش پیداست جغرافیای سیاسی جنبش و انقلاب جنگل است که در آن نقش مکان و فضاهای جغرافیایی در این تحولات برجسته شده است. از این منظر تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. دراین کتاب ده نقشه برای عینی کردن فرایند تحولات جنبش و انقلاب جنگل برای نخستین بار تولید شده است که تورق آن حتا بدون خواندن متن کتاب نیز آموزنده است.

۲) این نوشته به غایت فشرده و بدون حاشیه‌پردازی‌های معمول است و در آن کوشش شده با بهره‌گیری از آخرین داده‌های در دست، تصویری واقعی‌تر از جنبش وانقلاب جنگل به دست داده شود.

۳) نوشته‌ی حاضر با روش‌شناسی خاص خود سازمان داده شده و از آغاز تا پایان بر اساس روش و تئوری مشخصی پیش رفته است. بدین  معنی که بین تئوری و بررسی اسناد و مدارک به طور مکرر یک رابطه‌ی رفت و برگشتی بر قرار شده است. هرجا اسناد نویافته‌ای به دست آمده که تئوری قادر به توضیح آن نبوده به جای حذف اسناد مهم از متن نوشته و نادیده گرفتن آن، تئوری دست‌کاری شده است تا بتواند با اسناد جدید وفق یابد و در نتیجه قادر باشد به همه‌ی پرسش‌ها پاسخ گوید و همه ی اسناد اصلی و مهم را در خود بگنجاند. بدین ترتیب در این پژوهش تئوری همچون نخی تمام فصول کتاب را چون دانه‌های تسبیح به هم اتصال می دهد. در پژوهش‌های امروزی فقدان تئوری ارزش و اعتبار پژوهش را زیر سئوال می‌برد. از همین منظر می‌توان گفت این نوشته یک متن آموزشی برای دانشجویان و پژوهشگران جوان نیز هست.
پیداست در پژوهش‌هایی از این دست همیشه خطر افتادن به دام جزمیت‌های ایدئولوژیک وجود دارد.از این رو نویسنده کوشش کرده است به طور اساسی از جزمیت تئوریک و ایدئولوژیک فاصله بگیرد و خواننده ی فرهیخته می‌تواند مطمئن باشد که کشف حقیقت دراین نوشته هدف اصلی بوده است.

۴) نویسنده پیش‌تر در نوشته‌های دیگر خود اغلب به این نکته اشاره داشته است که باید بین تبلیغ و تحقیق تفاوت قائل بود. تبلیغ اساساً با توسل به اسناد و مدارک خودخواسته و گزینشی به هدف معینی می‌اندیشد که مورد نظر و هدف تبلیغ است لیکن در تحقیق واقعی تنها کشف حقیقت مهم است و تئوری‌ها نیز در این تحقیقات باید بتوانند توضیح دهنده ی همه ی  واقعیت باشند. پیداست تئوری ها دائماً در پرتو کشفیات و اسناد جدید باید تجدید نظر شوند تا اسناد نویافته را توضیح دهند و به پرسش های جدید پاسخ گویند.از همین منظر می‌توان گفت که در نوشتن تاریخ، اکنونیان همیشه فرصت‌های بهتری در نزدیک شدن به اصل واقعیت تاریخی را بیش از گذشتگان دارند. بدین ترتیب نباید تصور کرد که نوشته های تاریخی می توانند یک بار برای همیشه همه ی واقعیت را توضیح دهند. آن ها اگر داعیه‌ی کشف حقیقت داشته باشند، تنها می‌توانند در مقطع تاریخیِ نگارش بااسناد در دست به حقیقت نزدیک شوند و نه آن که به تمام حقیقت دست یابند. پیداست در پرتو یافته‌ها و اسناد جدید ما همیشه افق‌های دورتری را می‌توانیم ببینیم که در گذشته میسر نبوده است.

۵) زمین همیشه فصل مشترک همه گونه فعالیت انسان بوده و خواهدبود. بدین ترتیب جغرافیا و مکان در ایجاد و گسترش جنبش های اجتماعی نقشی مهم ایفاء می‌کنند. شرایط و موقعیت جغرافیایی می‌تواند هم محدودیت و هم فرصت ایجاد کند. چنان که در جنبش و انقلاب جنگل هم موقعیت و هم شرایط جغرافیایی گیلان در ارتباط نزدیک با محیط تحول‌زای اوایل قرن بیستم در فضای قفقاز جنوبی و روسیه، فرصت‌های بی‌بدیلی برای تحول داشت. موقعیت رشت-انزلی و ارتباط آن با اولین جاده‌ی کالسکه‌رو تجاری و دسترسی آسان به تهران، این پایتخت جدید ایران به آن نقش بزرگی در اقتصاد و سیاست ایران و از این طریق در نشر اندیشه‌های نوین داده بود. این واقعیت جغرافیایی، در شعله‌ور کردن جنبش و انقلاب جنگل بسیار موثر بوده است. یکی از نوآوری‌های این نوشته نمایاندن همین نکته است.

۶) گفته‌اند (به درستی نیز گفته‌اند) که انسان‌ها وقتی جهان را تغییر می‌دهند خود نیز تغییر می‌کنند. بنابراین نمی‌توان نقش‌آفرینان یک تحول اجتماعی و سیاسی را یک بار برای همیشه تعریف کرد. در همین جنبش و انقلاب جنگل به عنوان نمونه کوچک خانِ آغازگرِ جنبش دیگر همان نبود که در آستانه‌ی انقلاب جنگل به کنش می‌پرداخت و طبعاً همانی نیست که ما او را در پایان جنبش می‌بینیم. پیداست که در هر مقطع زمانی او مواضع و اندیشه‌های خاص خود را داشت. این نوشته از درهم ریختن زمان و اندیشه ها و مواضع پرهیز کرده و کوشش کرده شخصیت تاریخی کنشگران این جنبش و انقلاب را در پرتو زمان و در متن تحولات پردازش نماید و از به قول کوچک خان «الفاظ قالب زده»(۱) پرهیز نماید.

۷) نویسنده در جریان این پژوهش بسیار آموخت و از جمله دریافت که جنبش و انقلاب جنگل نقش بسیار مهمی در خلق یک فرهنگ سیاسی نوظهور درایران داشته است. به عبارت دیگر دریافت که با آغاز انقلاب جنگل یک گسست تاریخی در فرهنگ سیاسی ایران پدید آمده است که نقطه ی عزیمت آن از انقلاب جنگل و از دروازه‌ی این انقلاب به عرصه‌ی جنبش‌های سیاسی ایران رخنه کرده است. به عبارت دیگر فرهنگ سیاسی مارکسیسم روسی (بلشویسم) دراین انقلاب بود که فرهنگ سیاسی برخاسته از انقلاب مشروطه را به حاشیه راند و با ورود انقلابی خود از این مجرا، گسستی تاریخی پدید آورد که سخت بر رفتار و کردار سیاسی اپوزیسیون ایران تاثیر گذاشت. این نکته‌ای است که برای نخستین بار در همین پژوهش طرح شده است.
در پایان لازم است دو نکته را یادآوری کنم. نکته ی نخست این که تصویری که دراین نوشته از جنبش و انقلاب جنگل ارائه شده تصویری است که نباید آن را نهایی و کلام آخر دانست. بلکه این تصویری است که از اسناد و مدارک و نوشته‌های موجود که آن هم تماماً در دست نگارنده نبوده تدوین شده است و چه بسا انتشار اسناد جدید، تئوری‌های این کتاب را به پرسشی دشوار بگیرد و البته برعکس ممکن است در جهت تایید آن نیز باشد. خصلت پویای روش علمی نیز همین است و چنان که پیش‌تر گفته شد این اکنونیان هستند که فرصت نزدیک شدن به واقعیت تاریخی را بیش از پیشینیان دارند. بنابراین باید فروتنانه اعتراف کنم که این پژوهش شاید گامی نخست در روشی نوین از یک تحول مهم در تاریخ ایران باشد.
نکته‌ی دوم این است که این نوشته پیش‌تر در شماره‌های ۹۵ تا ۱۰۲ مجله‌ی گیله‌وا چاپ رشت در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به سردبیری آقای محمدتقی پوراحمد جکتاجی انتشار یافته است و نگارنده به جز اصلاحات جرئی چیز زیادی به آن نیفزوده است. آقای جکتاجی کوشش بسیار کرد تا این نوشته را خود انتشار دهد لیکن میسر نشد. سرانجام به همت نشر نیکا این نوشته منتشر می‌شود.

تابستان ۱۳۸۸

(۱) ظاهراً کوچک خان باید از اولین کسانی باشد که از این واژه در توصیف جزمیت و تفکر قالبی سخن گفته است.

 

پی‌نوشت ورگ:

بی‌شک این کتاب یکی از کتاب‌های مهمی‌ست که درباره‌ی جنگل و جمهوری گیلان و عروج و سقوط میرزا و یارانش نوشته شده و باید آن را در کنار آثاری چون سردار جنگل (از ابراهیم فخرایی) و نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل (مصطفی شعاعیان) قرار داد، ضمن آن‌که نگاه نو و انتقادی این کتاب ویژگی اضافه نیز به آن می‌دهد.

پیش‌تر در ورگ در یادداشتی با عنوان «روایت غیرایدئولوژیک، کودکی‌ست که هنوز زاده نشده!» به نقد مقاله‌های تشکیل‌دهنده‌ی این کتاب پرداخته شد که خواندن این یادداشت در کنار این کتاب پیشنهاد می‌شود. و آخر سخن این‌که کاش خبر انتشار این کتاب خواندنی انعکاس بیش‌تری در فضای کم‌جان مطبوعات منطقه می‌داشت و کاش در ویراستاری متن کتاب دقت بیش‌تری می‌شد که امیدوارم در چاپ‌های بعدی‌اش بشود.

بنویشته‌کس:

جرگه مئن تلمبار ببؤ

آگوست 31st, 2011

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.