گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

میثم نواییان تيلمبار:

از قرن چهارم به بعد قدرت نیز از کوهستان به جلگه هبوط کرد. /گفت‌وگو با ناصر عظیمی (متن کامل)

میثم نواییان و نیما فرید مجتهدی و ورگ