از همه‌جا سماموس، همه‌جا سماموس

اشاره: عکس‌هايی که مشاهده می‌کنید، حاصل حدود چهار سال دقت و پژوهش در مورد کوه سماموس و دره‌های اطراف آن است. به این نکته توجه داشته باشید که کوه سماموس به صورت توده‌ای منفرد در شرق گیلان جلوه‌گر می‌باشد. این عکس‌ها چکیده‌ای از چند هزار عکس از این کوه می‌باشد، اين عکس‌ها جنبه زیباشناختی ندارند، بلکه تنها برای آشنایی از موقعیت کوه سماموس است که به مخاطبان ورگ تقدیم شده است. و توضیحات آن ساده و خلاصه می‌باشد که امیدوارم مورد استفاده‌ی دوستان قرار گیرد.

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس از روی قله اَته کو (عطا کوه)، ماه فروردین
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس از روی قله اَته کو (عطا کوه)، ماه فروردین

[برای ديدن عکس‌ها در اندازه‌ی واقعی، روی‌شان کليک کنيد، در ضمن به دليل وجود عکس، بارگذاری صفحه ممکن است طول بکشد.]

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از استخر لاهیجان، ماه اردیبهشت
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از استخر لاهیجان، ماه اردیبهشت

 

نمایی از جبهه‌ی جنوبی سماموس، از راه پرچ کو اشکور به سوی قله‌ی سماموس، ماه شهریور
نمایی از جبهه‌ی جنوبی سماموس، از راه پرچ کو اشکور به سوی قله‌ی سماموس، ماه شهریور

 

نمایی از جبهه‌ی جنوبی سماموس، از یال جنوب غربی به سوی قله، ماه شهریور، بر فراز قله، بقعه‌ی سماموس معلوم است.
نمایی از جبهه‌ی جنوبی سماموس، از یال جنوب غربی به سوی قله، ماه شهریور، بر فراز قله، بقعه‌ی سماموس معلوم است.

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از جاده‌ی جؤردشت (جواهردشت)، ماه شهریور
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از جاده‌ی جؤردشت (جواهردشت)، ماه شهریور

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از پل رودخانه‌ی سفیدرود، ماه آبان
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از پل رودخانه‌ی سفیدرود، ماه آبان

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از نیاکو، جاده‌ی آستانه-لاهیجان، ماه آبان
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از نیاکو، جاده‌ی آستانه-لاهیجان، ماه آبان

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از جاده‌ی رحیم‌آباد، ماه آبان
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از جاده‌ی رحیم‌آباد، ماه آبان

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از جاده‌ی هألی‌دشت-خسیل‌دشت، ماه فروردین
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از جاده‌ی هألی‌دشت-خسیل‌دشت، ماه فروردین

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از سوستان ِ لاهیجان، ماه اسفند
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از سوستان ِ لاهیجان، ماه اسفند

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از جاده‌ی جؤردشت، ماه تیر
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از جاده‌ی جؤردشت، ماه تیر

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از لنگرود، ماه اسفند
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از لنگرود، ماه اسفند

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از محل اتصال رودخانه‌ی سفیدرود به دریای کاسپین، پارک ملی بوجاق، ماه فروردین
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از محل اتصال رودخانه‌ی سفیدرود به دریای کاسپین، پارک ملی بوجاق، ماه فروردین

 

نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از رحیم‌آباد، ماه آذر، در پای قله جاده‌ی جؤرده به سماموس معلوم است.
نمایی از جبهه‌ی شمالی سماموس، از رحیم‌آباد، ماه آذر، در پای قله جاده‌ی جؤرده به سماموس معلوم است.

 

نمایی از جبهه‌ی جنوب غربی سماموس، از قله‌ی فیروزکوه دیلمان، ماه خرداد، ابری بر فراز قله قرار دارد.
نمایی از جبهه‌ی جنوب غربی سماموس، از قله‌ی فیروزکوه دیلمان، ماه خرداد، ابری بر فراز قله قرار دارد.

 

نمایی از جبهه‌ی جنوب شرقی سماموس، از قله‌ی کوه بلور، ماه شهریور
نمایی از جبهه‌ی جنوب شرقی سماموس، از قله‌ی کوه بلور، ماه شهریور

 

نمایی از جبهه‌ی جنوبی سماموس، از جاده‌ی آسیابر به دیلمان، ماه آذر
نمایی از جبهه‌ی جنوبی سماموس، از جاده‌ی آسیابر به دیلمان، ماه آذر

 

نمایی از جبهه‌ی غربی سماموس، از روستای ملکوت سمام، ماه مرداد، بر فراز قله ابر متراکم شده است.
نمایی از جبهه‌ی غربی سماموس، از روستای ملکوت سمام، ماه مرداد، بر فراز قله ابر متراکم شده است.