گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زبانشناسی تيلمبار:

ویژگی‌های فعل «داشتن» در زبان‌های گیلکی و فارسی: از منظری تطبیقی-مقابله‌ای

سید حنان میرهاشمی

ساخت غیرشخصی در زبان گیلکی

مریم دانای طوسی و علی درزی

زبان، رودخانه است.

امیر احمدی آریان

گونه‌های زبانی رايج در استان گيلان و حدود پراکندگی آن‌ها

نادر جهانگیری

زبان گيلکی، در بوته‌ی زبان‌شناسی

نیما فرید مجتهدی و ورگ