گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گیله وا تيلمبار:

وختي سیرۊس قايقران گيلکي گب زي

گیله‌وا

درباره‌ی دامون

ورگ

فرهنگ علیه فرهنگ

بابک حیدری

فقدان مرجعیت ادبی

ورگ

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , , ,

گفت‌وگو با م. پ. جکتاجی؛ به مناسبت بیست ساله شدن گیله‌وا

ورگ