بیس دئقه XXIV

Dizzy_Gillespie_playing_horn_1955
این بیست و چهارمین برنامهٔ رادیو اینترنتی (پادکست) بیس دئقه است و توی این برنامه شعری از حسین طوافی خواهید شنید و قصه‌ای از لنگستن هیوز و کلی موسیقی.

از اینجا بشنوید یا از اینجا فایل را دریافت کنید.
موزیکهایی که در این برنامه می‌شنوید:
– گۊلˇ بارؤن (فدئنه قدئنه) با صدای علی نوری
– Gonia, Gonia از میکیس تئودوراکیس (Mikis Theodorakis)
– Olinga از دیزی گیلسپی
– Ool Ya Koo از دیزی گیلسپی (Dizzy Gillespie) و جو کارول (Joe Carroll).


دیدگاه‌ها

2 پاسخ به “بیس دئقه XXIV”

 1. Bune ati Gileki enaa әn vaajyan’e vesse kanni dakeni? Bi Gileki enaa, hәjchi daniә ke ame atanne pennik kaafәi әn ame yәminaey vil de afi bavuen

  ميشه كمي در مورد زبان و كلمات گيلكي بنويسيد؟
  بدون زبان گيلكي چيزي وجود نداره كه اينمقدار اندك هويتمان و اين مقدار ناچيز پافشاريمان را موجب شوند.

  Enaa و Әn و De كلمات اصيل كاسي هستند .
  an يا yan هم پسوند جمع اصيل كاسي هست.
  Әn = و
  De = را
  Enaa = زبان . در زبان گرجي امروزه كلمه “زبان” هنوز هم Enaa ميشه.
  yan يا yan = an پسوند جمع هست كه ساخت كوتاهش ميشه an .
  yan و an را بردند توي فارسي و آنرا به yaan و aan تغيير دادند .

  بقيه واژه ها را نميدونم ولي ميدونم كه بعضي شان شبيه انگليسي هستند:

  Maazi Gilәki: yәminaey, minay, mәnnik, ye-miney
  English: Minimum, Min

  Maazi Gilәki: Vil English: Will
  Maazi Gilәki: Әn English: And

 2. ببخشيد. مورد صحيح خط آخري اين هست كه:
  Kaasi: Әn , English: And

  “Әn” كلمه كاسي اصيل هست. كلمه Maazi Gilәki آن ميشه O.