برچسب: شئر

 • کرکˇلنگه

  [اي شئره مأمولي مظفري خؤندشˇ همرأ بۊشتؤىين] خىلي سالؤن بۊ گۊتیم: آخ ببۊن اي درازˇ زۊمۊسسؤن تۊمؤنأبۊن، بهار بیىئى؟ بهار بيىئى، سیا أبرؤن کۊه تيۊکأ جي در بشۊن سیا سؤني در بشۊن گۊلˇ أفتؤ خۊ گۊله فپاچانه، سیا دیل ورفˇ عؤمره بسۊجانه؟

 • بیس دئقه XVIII

  هجدهمین برنامه‌ی بیس دئقه به مناسبت تولد م. راما، ویژه‌ی شعر گیلکی‌ست. برای شنیدن این برنامه به این‌جا بروید. و اگر سرعت اینترنت‌تان کم است فایل با کیفیت کم‌تر را از این‌جا دانلود کنید. موزیک‌های این برنامه از A Perfect Circle و Johann Johannsson است و از این‌ها شعر خواهید شنید: بخشی از منظومه‌ی «یه…

 • وضعیتی که هیچ وضعیتی نیست (درباره‌ی وضعیت شعر گیلکی)

  پیش‌نویس: شاید افزودنِ این مقدمه بر یادداشتِ اصلی ضرورتی نمی‌داشت اگر نگارنده احساس نمی‌کرد که این متن مُنجر به وقوعِ بعضی سوء‌تفاهمات خواهد شد. اما آن‌چه که در فضایِ ادبیات دیده‌ام و شنیده‌ام همیشه احساسِ نیاز به پیش‌گیری را در من تقویت کرده است، پس باید پیش از خواندن متنِ اصلی اشاره داشته باشم که…

 • ورگˇ ره!

  نأ! اؤجˇ هیتا آؤ-آؤ چراغ وئنسانه کلمه‌ٰنˇ گورˇخؤله راتینی ره کی کند و کونده‌یا دوچارده. مانگˇدیمأ ویگیران -هأ هأندˇشر کی سینزه‌بدر سوفره واشاده. شاقشاقک به‌را دره بلگی چینا بوکونه وؤتˇ ماندگیا.

 • زیندگی

  زیندگی، عینˇ تی او ریؤه بمأ زولفؤنه مؤنه سر و سامؤن ندأره، می دیلˇ وئیلؤنه مؤنه زیندگی تی دسؤنه والیجه پو گوده ببه یا بدأری، کوهؤنˇ بادبزأ أبرؤنه مؤنه زیندگی تنهایی تاسیئنه، أمو هممه تنأیم ولگˇریزی‌ئه بدأری، پئیزˇ دامؤنه مؤنه دکته أرسو تی چیوشمه، شمه خؤنه دیوأ جی زیندگی دئه الؤنه عینˇ تی چیوشمؤنه مؤنه…

 • فردا کیتاب

  بوسؤخته سالˇ بج ایسیم پسر آب أمی ورأ دوار نوکود آسمانم أمی‌ره گریه نوکود. ساقه‌خوار أمی گلویأ گاز بیگیفت، هرچی وؤشه داشتیمی فوکود. تو ولی فردا کیتابأ خؤب بخان، آسمان و ابر و آفتاب تی‌شینه، ساقه‌خوارˇ نفسم تی دس دره. اباذر غلامی